มุมพบปะ :

· สมุดเยี่ยมเก่า

· กระทู้สนทนา

· Facebook

· YouTube

 
About me :

· หลักธรรมประจำใจ

· อัตชีวประวัติ

· เส้นทางชีวิต

· หลักการดูแลตัวเอง

· ความรัก

· ผลงานบทความ

· รวมภาพผมและเพื่อนๆ

 

อุดมการณ์ :

· สห พันธรัฐโลก

· พรรครักโลกเรา

 
สาระและบันเทิง :

· GIS

· เคล็ดการใช้งาน Computer

· ขำขัน & คิดเรื่อยเปื่อย

· บทเพลงโก๋

 
เว็บเดิม

· GoodJai Center

 
ขอขอบคุณ
 
CopyLeft : GoodJai


ขอขอบพระคุณ

 • พ่อแม่
 • ครูบาอาจารย์
 • ญาติ
 • มิตร
 • ผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือชีวิตนี้
 • เพื่อนร่วมโลกผู้สร้างคุณประโยชน์แก่โลก
 • ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทุกอย่างที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นี้


  ******************************

  ************************************

 • ค้นหาสิ่งดีๆ บนโลกด้วย Google
  กงจักร ใจดี รับงานบริการดังนี้ครับ
  (Updated ณ วันที่ 27 มี.ค. 55)

  1. รับปรึกษาปัญหาทาง E-mail ฟรี
  - ภาษาอังกฤษ (สนทนา)
  - คอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)
  - GIS, Remote Sensing, GPS -- ArcView, ArcGIS, Erdas Imagine

  2. รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  ตัวอย่างผลงานแปล

  หมายเหตุ
  + รับส่งงานทาง e-mail
  + ค่าแปล หน้าละ 100 บาท (อังกฤษ-ไทย) และ 150 บาท (ไทย-อังกฤษ)


  3. รับประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม และทำแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

  หมายเหตุ
  + ลักษณะงานที่ทำได้ เช่น ปรับแก้ค่าพิกัดภาพดาวเทียม ตัดต่อภาพดาวเทียม แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์และประเมินพื้นที่ สร้างชั้นข้อมูลจากภาพแผนที่ จัดทำแผนที่ Layout
  + หากสามารถรับส่งงานทาง e-mail ได้จะเป็นการดีมาก
  + ค่าบริการตามตกลง (เฉลี่ยคิดตามชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงละ 100 บาท)

  4. รับเป็นวิทยากรบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS, GPS, RS) ภาวะโลกร้อน การรวมโลก วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักธรรมะ
  + ค่าบริการตามตกลง


  สนใจโทร 084-7043345
  e-mail: goodjai@yahoo.com
  ***** บริการด้วยอุดมการณ์ "รักโลกทั้งใบ .. รักคนทั้งโลก"

  ประวัติการรับงาน
  - เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม "โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม" แก่นักศึกษา กศน. ห้วยขวาง ที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 31 ม.ค. 2552
  - สอนภาษาอังกฤษคุณ A, B, C, :D, ฯลฯ
  - ทำแผนที่ GIS ชั้นน้ำมันใต้ดิน 3 มิติ
  - ทำแผนที่พื้นที่ป่าไม้และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่
  - ตัดต่อและแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เกิดดินถล่ม
  - ประมวลผลชั้นข้อมูล GIS ในพื้นที่ศึกษาดินถล่ม
  - สอนการลงโปรแกรม การสร้างชั้นข้อมูลหอพัก การหาระยะทาง การทำ Hotlink
  - เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ GIS ในงานธุรกิจสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์" ที่ ม.รังสิต (ตึก TST) 19 พ.ค. 2552
  - ขาย CD/DVD รวมคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ที่ดาวน์โหลดจาก Youtube
  - ซ่อมคอมพิวเตอร์
  - รับจ้างทำข้อมูล GIS ในพื้นที่รับน้ำ (ประมาณ 60 ตร.กม. หรือ 37,500 ไร่) สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยนา จ.เพชรบูรณ์
  - สอน Erdas + ArcPad + ArcView + แปลภาพดาวเทียม Spot
  - สอนการนำข้อมูลการสำรวจปริมาณฝุ่นในกรุงเทพ ลง ArcView และ Google Earth
  - แปลงานภาษาอังกฤษ จำนวนมาก