******************************************************************

บทความจาก: http://www.aquarianonline.com/Values/Worldgov.html

 

Leaders, Celebrities, Organizations Call for World Government

Editor's note: The following report from the "Rooter's" news agency (aka Syd Baumel) is obviously a work of fiction, but it's also a vision of possibilities.

Leaders, Celebrities, Organizations Call for World Government

September 11, 2003

Editor แม้ว่ารายงานข่าวโดยสำนักข่าว รูเตอร์” (Rooters, ล้อเลียน รอยเตอร์ Reuters) ข้างล่างนี้ จะเป็นเพียงงานเขียนชิ้นหนึ่งที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้”

เหล่าผู้นำ, บุคคลมีชื่อเสียง, และหน่วยงานต่างๆ เรียกร้องหา รัฐบาลโลก

11 กันยายน 2546

โดย S.B. Gordon


By S. B. Gordon

NEW YORK (Rooters) – At a press conference today at the United Nations on the second anniversary of the tragic events of September 11, 2001, a diverse coalition of world leaders, celebrities, Nobel Laureates, and non-governmental organizations called for “a just and democratic new world order.”

นิวยอร์ค (รูเตอร์) ในงานแถลงข่าววันนี้ที่สำนักงานสหประชาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของเหตุการณ์ความหายนะ วันที่ 11 กันยายน 2544 เหล่าผู้นำจากหลายประเทศ ผู้คนมีชื่อเสียงด้านบันเทิง ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และหน่วยงาน NGO หลายแห่ง ได้ร่วมกันเรียกร้อง “การปกครองโลกที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม”

 

The ambitious plan, spelled out in a 347-page document titled “One World: A Plan for Just & Democratic Global Governance,” was endorsed at the conference by a who’s who of political, religious, cultural, scientific, and corporate leaders that included statesmen Nelson Mandela, Jimmy Carter, and Mikhail Gorbachev, religious leaders Pope John Paul II, the Archbishop of Canterbury George Carey, and His Holiness the Dalai Lama, entertainers Jessica Lange, George Clooney, Susan Sarandon, and Martin Sheen, and NGOs Amnesty International, Oxfam, and Doctors Without Borders.

แผนงานอันยิ่งใหญ่เพื่อก้าวไปถึงความฝันนี้ จัดพิมพ์อยู่ในเอกสารจำนวน 347 หน้า ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “โลกใบเดียว: แผนงานการปกครองโลกทั้งใบอย่างเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม” ได้รับการรับรองในการประชุมครั้งนี้ด้วยรายชื่อของผู้นำทางการเมือง, ทางศาสนา, ทางวัฒนธรรม, ทางวิทยาศาสตร์, และทางองค์การต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น นายเนลสัน แมนเดลา (แอฟริกาใต้) นายจิมมี่ คาร์เธอร์ (สหรัฐอเมริกา), นายมิคาอิล กอร์บาช็อฟ (รัสเซีย), พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, อาร์คบิช็อปของเมือง Canterbury (อังกฤษ) Mr. George Carey, องค์ดาไล ลามะ แห่งธิเบต, รวมถึงคนในวงการบันเทิง เช่น Jessica Lange, George Clooney, Susan Sarandon, และ Martin Sheen, หน่วยงาน NGO อย่างเช่น Amnesty International (พิทักษ์สิทธิมนุษยชน), Oxfam International (แก้ไขความยากจนและความอยุติธรรม), Doctors without Borders (รักษาพยาบาล)

 

“We are living in a global village that is victimized daily by war and the constant threat of war and by an international state that borders on anarchy. Like the founding fathers of the United States of America, we must create ‘a United States of the world,’ with a twenty-first century constitution to safeguard the planet and all its creatures,” said veteran broadcaster and world federalist, Walter Cronkite.

“เราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโลกซึ่งตกเป็นเหยื่อของสงครามและภัยคุกคามจากสงครามอยู่ตลอดเวลา รวมถึงภัยจากรัฐนานาชาติรัฐหนึ่งที่มีขอบเขตตามอำเภอใจ (ไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรืออะไร) เราจะสร้าง “สหรัฐโลก” พร้อมด้วยรัฐธรรมนูญโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการปกป้องโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก” นาย Walter Cronkite ผู้ประกาศข่าวและผู้สนับสนุนการรวมโลกซึ่งมากประสบการณ์กล่าว

 

“The greatest hope for a solution to humanity’s gravest problems – war and terrorism, poverty, tyranny, the destruction of the environment – lies in the creation of a democratic world government,” said the Pope by satellite from the Vatican.

“ความหวังสูงสุดที่จะขจัดปัญหาอันร้ายแรงของมนุษยชาติ เช่น สงคราม, การก่อการร้าย, ความยากจน, การกดขี่ข่มเหง, การทำลายสิ่งแวดล้อม, ฝากไว้กับการก่อตั้งรัฐบาลโลกที่เป็นประชาธิปไตย” พระสันตะปาปากล่าวผ่านดาวเทียมมาจากกรุงวาติกัน

 

The document, co-authored by 32 prominent experts on government, international law, defense, economics, the environment, and related subjects is a joint project of nearly two hundred NGOs coordinated by the World Federalist Movement (WFM), which has long advocated a federation of the world’s nations with phased disarmament at the national level and the creation of a strong global peacekeeping force.

เอกสารดังกล่าวที่ร่วมแต่งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอันมีชื่อเสียง 32 คน ในด้านรัฐบาล, กฏหมายระหว่างประเทศ, การป้องกัน, เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการร่วมกันของ NGO เกือบ 200 หน่วยงาน โดยการประสานงานของ World Federalist Movement (WFM) ผู้ซึ่งเรียกร้องมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งการรวมตัวของชาติต่างๆ บนโลก และค่อยๆ ลดทอนกำลังทหารและอาวุธอย่างมีลำดับขั้นตอนในระดับชาติ แล้วก่อตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพอันเข้มแข็งในระดับโลก

 

In introducing the paper, former U.S. presidential candidate John B. Anderson, now President of the World Federalist Association (WFA), the American branch of WFM, noted that world government has been championed by many of the greatest thinkers and political figures of history, including Albert Einstein, John F. Kennedy, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Woodrow Wilson, philosopher Bertrand Russell, U.S. Supreme Court Chief Justice William O. Douglas, and even Socrates.

ในบทนำของเอกสารนั้น อดีตผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐ John B Anderson ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของ WFA (WFM สาขาอเมริกา) ได้ชี้แจงว่ารัฐบาลโลกเป็นเรื่องที่ถูกเสนอแนะจากนักคิดและนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่มากมายในประวัติศาสตร์ เช่น ไอน์สไตน์, จอห์น เอฟ เคนเนดี, วินสตัน เชอร์ชิล, มหาตมะ คานธี, Woodrow Wilson (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ), นักปรัชญา Bertrand Russell, ประธานศาลสูงสุดของอเมริกา William O. Douglas ตลอดจนท่านปราชญ์ Socrates

 

Anderson argued that the world is caught between anarchy ("a global wild west"), undemocratic domination by the world's current superpower, the United States, and potential superpowers-to-be, like China, mayhem by terrorists and armed rogue states, and the "unchecked influence of mighty transnational corporations" and "economic globalization without the political globalization of our most fundamental human values."

Anderson ได้แถลงว่า โลกกำลังตกอยู่ในกำมือของมหาอำนาจผู้ครองโลกอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยคนปัจจุบัน คือสหรัฐอเมริกา และผู้ที่จะก้าวมาเป็นคู่แข่งมหาอำนาจ คือจีน โลกกำลังโกลาหลวุ่นวายโดยผู้ก่อการร้ายและรัฐผู้ร้ายทั้งหลาย อีกทั้งกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขยายอำนาจทางธุรกิจอย่างไร้การควบคุมตรวจสอบ ในขณะที่โลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจขยายตัวไปทั่วโลก โลกาภิวัฒน์ทางการเมืองเกี่ยวกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้คนนั้นยังไปไม่ถึงไหน

 

“None of us would tolerate such chaos in our own countries,” Anderson said. “So why do we tolerate it on the world scale? We must move without delay to convert the United Nations into a true federation of the world’s countries with the power to democratically, constitutionally, and representatively legislate and govern at the global level.”

ไม่มีใครอยากทนรับความวุ่นวายเช่นนั้นในประเทศตัวเอง ดังนั้น เราก็คงไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ในระดับโลก เราต้องเร่งดำเนินการอย่างไม่ลังเลในการเปลี่ยน UN เป็นรัฐบาลโลก ซึ่งมีอำนาจอันชอบธรรมในทางประชาธิปไตยและทางรัฐธรรมนูญ ในการกำหนดกฏหมายดูแลระดับโลก

 

 

In a satellite hookup from Australia, Irish rock singer and activist Bono reached out to his contemporaries in the antiglobalization movement. "We've all heard about globalization of power and globalization of profit and globalization of greed until we're blue in the face," he said. "It's time to balance the books with globalization of peace, globalization of freedom and justice, globalization of prosperity and opportunity. If we want it, we can have it."

ในการรับสัญญาณดาวเทียมจากออสเตรเลีย นักร้องเพลงร็อคและนักรณรงค์ชาวไอริช Bono ได้แจ้งกลุ่มเพื่อนร่วมขบวนการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ว่า “เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ โลกาภิวัฒน์ของอำนาจ โลกาภิวัฒน์ของกำไร และโลกาภิวัฒน์ของความโลภ จนหน้าเราหมองหม่น” เขากล่าว “บัดนี้ ถึงเวลาที่จะทำให้เกิดความสมดุลย์ด้วย โลกาภิวัฒน์ของสันติภาพ โลกาภิวัฒน์ของอิสรภาพและความยุติธรรม โลกาภิวัฒน์ของความรุ่งเรืองและโอกาส ถ้าเราต้องการมันเราก็สามารถได้มันมา”

 

In addition to the "One World" document (available in print and soon online in 62 languages at www.worldgov.org), the WFM-led coalition is launching a campaign “to make the issue of just and democratic global governance and its allied concept of world citizenship a staple of ‘the conversation’ – in TV and radio studios, living rooms and board rooms, town halls and concert halls around the world,” said former WFM President, the British actor, writer, and human rights activist Peter Ustinov. "Oh yes, and I mustn't forget 'chat rooms,'" the Goodwill Ambassador for UNICEF added. “Every day, something happens in the world – or fails to happen – that should be the province of an enlightened world government, and our Campaign for Just and Democratic Global Governance [CJDGG] will miss no opportunity to point that out to the increasingly self-conscious world citizenry, which some have recently dubbed 'the Superpower of Peace,'” Ustinov said. "We shall henceforth take on the role of loyal opposition to the current, unelected world administration," Ustinov added. "Our goal is to replace the current coalition of the willing with a coalition of the willing and able to speak and do right for all the world's peoples, not a select few."

นอกเหนือจากเอกสาร “โลกเดียว” (One World) ซึ่งจะเผยแพร่ทั้งในรูปหนังสือและต่อไปก็จะมีให้ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตเป็น 62 ภาษา ที่ www.worldgov.org แล้ว อดีตประธาน WFM ซึ่งเป็นนักแสดง นักเขียน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอังกฤษ Peter Ustinov แจ้งว่า “กลุ่มพันธมิตรที่นำโดย WFM กำลังจัดกิจกรรม เพื่อทำให้หัวข้อการก่อตั้งรัฐบาลโลกที่มีความยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยพร้อมทั้งการเปลี่ยนสถานะผู้คนทั้งโลกเป็นพลเมืองโลกได้เป็นประเด็นหลักในการสนทนา ทั้งทางทีวี วิทยุ ห้องรับแขก ห้องประชุม หอประชุม และเวทีคอนเสิร์ตทั่วโลก .... อ้อ แล้วผมก็ต้องไม่ลืม ห้องแชท” Ustinov ซึ่งเป็นทั้งทูตสันติภาพของ UNICEF กล่าวอีกว่า “ทุกวัน มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในโลกเรา หรือไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งนั้นควรเป็นเรื่องราวของการก่อตั้งรัฐบาลโลก ซึ่งแผนงาน CJDGG (Campaign for Just and Democratic Global Governance: การรณรงค์เพื่อรัฐบาลโลกที่เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย) ของเรา จะไม่ยอมปล่อยให้พลาดโอกาสที่จะประกาศความคืบหน้าแก่ผู้ที่ได้คิดเรื่องความเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ซึ่งเขาเหล่านี้บางทีถูกเรียกว่า มหาอำนาจแห่งสันติภาพ” แล้วเขาก็บอกอีกว่า “เป้าหมายของเราคือการแทนที่พันธมิตรที่มุ่งมั่นด้วยพันธมิตรที่ทั้งมุ่งมั่นและสามารถที่จะพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้คนทั้งโลก ไม่ใช่แค่บางกลุ่มบางคน

 

Ustinov announced that the CJDGG will be producing global citizenship programming – including talk shows, newsmagazines, and documentaries – for TV, radio, and the Internet, organizing “global town halls” at real and virtual (online) locations, and producing curricula on global citizenship and related issues for schools and universities.

Ustinov ประกาศว่า CJDGG จะดำเนินกิจกรรมเพื่อโปรโมทความเป็นพลเมืองของโลกในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดทอล์คโชว์ ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ลงบทความในนิตยสาร ทำเอกสารเผยแพร่ ทั้งทาง ทีวี วิทยุ และ อินเตอร์เน็ต จัด “คอนเสิร์ตเมืองโลก” ที่สถานที่จริงและที่เสมือน (ออนไลน์) รวมทั้งจัดทำหลักสูตร การเป็นพลเมืองโลกและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ใช้สอนนักเรียน

 

“Global democratic and constitutional self-governance should be one of the ABCs of citizenship, from childhood on,” added media magnate Ted Turner, who will be spearheading the broadcast campaign. In 1997, Turner pledged $1 billion to the UN which he is paying in ten annual installments.

“ประชาธิปไตยโลกและการปกครองตัวเองเชิงรัฐธรรมนูญควรเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ เหมือนกับเป็น ก ไก่ ข ไข่ ของความเป็นพลเมือง” Ted Turner ผู้มีอิทธิพลทางสื่อกล่าวเสริม ซึ่งเขาเองจะเป็นคนที่ดำเนินงานหลักในการใช้สื่อแพร่กระจายข่าวนี้ โดยในปี 1997 Turner ได้สัญญาว่าจะให้เงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐแก่ UN โดยจะแบ่งจ่ายให้ทุกปีเป็นเวลา 10 ปี

 

“We believe that when people understand the pros and cons of a world without just, democratic governance and a world with it, they will vote overwhelmingly for global self-determination over global anarchy or quasi-dictatorship,” Anderson said.

“เราเชื่อว่าถ้าผู้คนได้เข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียระหว่างโลกที่ปราศจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและเที่ยงธรรมกับสภาพอันน่าอยู่ของโลกที่มีรัฐบาลโลกแล้ว พวกเขาก็จะลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นให้แก่การปกครองที่เขามีส่วนร่วมแทนที่จะเป็นการปกครองอย่างไร้ขื่อแปหรือแบบเผด็จการ” แอนเดอร์สันพูด

 

“World Government is not only possible, it is inevitable,” added Ustinov, “and when it comes, it will appeal to patriotism in its truest sense, the patriotism of men and women who love their national heritages so deeply that they wish to preserve them in safety for the common good.”

“รัฐบาลโลกไม่ใช่เพียงแค่เป็นไปได้ หากแต่เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้” Ustinov กล่าวเสริม “และเมื่อถึงเวลานั้น สิ่งนี้จะทำให้กลุ่มคนที่เป็นชาตินิยมได้เห็นว่านี่เป็นหนทางที่ได้ผลที่สุดในการจะรักษามรดกของชาติที่เขาหวงแหนและอยากรักษาไว้ตราบนานเท่านาน”

 

To help launch the campaign, a Concert for One World will be held on Saturday, September 13, at 24 far-flung locations. "We have over 300 artists and groups who'll be performing as far afield as Central Park in New York City and a huge stadium in Doha, Qatar," said concert coordinator Peter Gabriel. The concert, which will be broadcast live in most countries and on the Internet, will feature such stars as Paul McCartney, U2, Miriam Makeba, Luciano Pavarotti, Joan Baez, and Youssou N'Dour, and speaking appearances by Nelson Mandela and Desmund Tutu at the concert in Johannesburg and Jimmy Carter and Kofi Annan at the concert in Central Park.

เพื่อเป็นการประเดิมโครงการรณรงค์นี้ จะมีการจัด “คอนเสิร์ตเพื่อโลกเดียว” (Concert for One World) ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนี้ ในสถานที่ 24 แห่งกระจายทั่วโลก ซึ่ง Peter Gabriel ผู้ประสานงานคอนเสิร์ตกล่าวว่า “เรามีศิลปินกว่า 300 คน/วง ซึ่งจะแสดงในที่ซึ่งห่างไกลเมืองมากอย่างเช่น Central Park ที่กรุงนิวยอร์ค หรือในสเตเดี้ยมยักษ์ใหญ่ใจกลางกรุงอย่างที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์” คอนเสิร์ตดังกล่าวที่จะมีการถ่ายทอดสดในเกือบทุกประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะประกอบด้วยศิลปินเด่นๆ เช่น Paul McCartney, U2, Miriam Makeba, Luciano Pavarotti, Joan Baez, และ Youssou N’Dour พร้อมทั้งจะได้รับฟังสุนทรพจน์จาก เนลสัน แมนเดลา และ Desmund Tutu ในคอนเสิร์ตที่ Johannesburg ประเทศแอฟริกาใต้ และสุนทรพจน์จาก Jimmy Carter และ Kofi Annan ในคอนเสิร์ตที่ Central Park

 

=================================================

GLOBE

A simple man who can help unify our world.
Satisfied .. Desire-less ==> No Sadness
Reasoning .. Think Good .. Do Good ==> Happy Mood .. Happy World